top of page

Epiforest i samarbete med Skogsentreprenörerna

Epiforest och föreningen Skogsentreprenörerna har inlett ett samarbete. Skogsentreprenörerna kommer inkludera Epiforest som ett av sina rekommenderade verktyg och i viss utsträckning hjälpa medlemmarna med hur man använder det.


Som ett led i detta kommer exempelvis ett webbinarie i SEs regi att hållas den 26 Mars för föreningens medlemmar. Det är Epiforests Fredrik Gunnarsson som kommer prata om vart all tid tar vägen, och visa hur man kan få bättre koll på det genom att använda Epiforest.

Läs mer om seminariet hos SE:


 

Samarbetet innebär även att nya såväl som befintliga användare av Epiforest får en rabatt på månadsavgiften med 50kr per användare. Ange alltså gärna vid registreringen att du är medlem i SE för att få den rabatten.
Comments


bottom of page